CHCEŠ SA STAŤ VODIČOM?

Tu sa dozvieš ako sa k nám prihlásiš

PRIHLÁSNIE DO KURZOV  A  ,   B

  • Ak máš si záujemca o výcvik vodičského oprávnenia skupín A,B,  potrebuješ si rezervovať miesto v najbližšom otvorenom kurze. 
  • V prvom rade nás kontaktuj buď telefonicky alebo formou emailu zároveň s druhým krokom. Ako druhý krok je potrebné vytlačiť si prihlášku, vyplniť a následne nám ju poslať emailom alebo doniesť osobne. 
  • Ďalší dôležitý dokument je ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA, ktorú si treba vytlačiť, vypísať a potvrdiť u obvodného lekára spolu s DOKLADOM O ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODČSKÉHO OPRÁVNENIA.
  • KEĎ OBVODNÝ LEKÁR TIETO DVA DOKUMENTY POTVRDÍ, TREBA NÁM ICH DONIESŤ NA ZÁPIS DO KURZU, KTORÉHO DÁTUM TI OZNÁMIME.

VŠEtky potrebné vzory dokumentov a spôsob vypĺňania nájdete nižšie v sekcií dokumenty

PRIHLÁSENIE DO KURZOV     T,  C,  CE,  D

Ak máš si záujemca o výcvik vodičského oprávnenia skupín t,C,CE,D A potrebuješ si rezervovať miesto v najbližšom otvorenom kurze.
  •   V prvom rade nás kontaktuj buď telefonicky alebo formou emailu zároveň s druhým krokom. Ako druhý krok je potrebné vytlačiť si prihlášku, vyplniť a následne nám ju poslať emailom alebo doniesť osobne. 
  •  Ďalší dôležitý dokument je ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA, ktorú si treba vytlačiť, vypísať a potvrdiť u obvodného lekára spolu s DOKLADOM O ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODČSKÉHO OPRÁVNENIA. KEĎ OBVODNÝ LEKÁR TIETO DVA DOKUMENTY POTVRDÍ, TREBA NÁM ICH DONIESŤ NA ZÁPIS DO KURZU, KTORÉHO DÁTUM TI OZNÁMIME.
  •    Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:
  • KU KURZU JE ĎALEJ POTREBNÉ PRILOŽIŤ DOKLAD O PSYCHOLOGICKOM VYŠETRENÍ; 
  •    a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  • b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.


VŠEtky potrebné vzory dokumentov a spôsob vypĺňania nájdete nižšie v sekcií dokumenty

NA VODIČÁK AKO 16 ROČNÝ?

NA KURZ o vodičské oprávnenie skupiny B sa môžeš prihlásiť už ako 16 ročný. Jedinou podmienkou je, aby si skúšky absolvoval až v 17-tich. 
kurz absolvuješ v 16-tich a skúšky v 17-tich
Aby si na záverečné skúšky nemusel dlho čakať, odporúčame prihlásiť sa na kurz cca 3 mesiace predtým, ako osláviš 17. narodeniny.
Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok  kým nebudeš máť 18 môžeš jazdiť len v prítomnosti spolujazdca. 
Ten musí spĺňať nasledujúce podmienky: musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupinyB najmenej 10 rokov, musí byť Tvojím schváleným zákonným zástupcom a musí byť zapísaný orgánom Policajného zboru SR v evidencii vodičov ako spolujazdec. 
Tlačivo nájdeš v sekcií nižšie s náznom Dokumenty.DOKUMENTY

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE