PONUKA KURZOV 

Ponúkame niekoľko druhov výcvikov žiadateľom o vodičské oprávnenia rôznych skupín

SKUPINA B

Osobné motorové vozidlá

preprava najviac 8 osôb okrem vodiča
možnosť vedenia vozidla od 17. roku veku
najväčšia prípustná celková hmotnosť do 3500kg
Prípojné vozidlá do 750 kg

SKUPINA  A


Motocykle

MOŽNOSŤ VEDENIA OD 24. ROKU VEKU
OBJEM MOTORA VEZ OBMEDZENIA
VÝKON NAD 35 KW

SKUPINA  C

NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ

MOŽNOSŤ VEDENIA OD 21. ROKU VEKU
NAJVAČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ 3500 kg

SKUPINA  CE

JAzdná súprava

možnosť vedenia od 18. roku veku
Jazdná súprava: Ťažné vozidlo C
Prípojné vozidlo nad 750kg

SKUPINA  T

POĽnohospodárske a lesné traktory

možnosť vedenia od 17. roku veku
poľnohospodárske a lesné traktory s možnosťou prípojného vozidla

KURZ KKV


Kvalifikačné karty vodičov

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov:

Osobnej dopravy D1, D, D1E, DE (autobusová) 
na toho komu bolo vodičské oprávnenie vydané po 10.9.2009
Nákladnej dopravy C1, C, C1E, CE (kamiónová) 
na toho, komu bolo vodičské oprávnenie vydané po 10.9.2008